050 46 81 756

INBODY- KEHONKOOSTUMUSMITTAUS

Käytämme uutta InBody 570-laitetta. BIA (bioelectrical impedence analysis) on InBody-laitteissa käytettävä menetelmä kehon koostumuksen mittaamiseen, se perustuu pienen sähkövirran johtamiseen kehon läpi. Koska vain kehon sisältämä vesi johtaa äshköä, voidaan kehon koostumus laskea mittaamalla kehon impedanssia eli sen sähkövirralle aiheuttamaa vastusta.

Menetelmän etuina ovat turvallisuus, nopeus, luotettavuus ja helppous. InBody-mittauksissa käytetään minitaajuista sähkövirtaa joten tämän validoidun tekniikan ansiosta InBody-laitteet eivät tarvitse tulosten muodostamiseen empiiristä arviointia, jota muut BIA menetelmäää käyttävät laitteet käyttävät kompensoidakseen mittauksen epätarkkuutta. Kehon mittaaminen segmenteittäin on tärkeää tarkan mittaustuloksen saavuttamiseksi. Tämä johtu siitä että kehon eri osilla on erilainen impedanssi. InBody-laitteet mittaavatkin kehon viidessä eri sylinterissä niin että jokainen osa mitataan toisistaan riippumatta. Tällöin mittaustulos on TARKKA ja laite pystyy tunnistamaan kehon muodon, mikä ei olisi mahdollista ilman segmentaalista mittausta.

 

PATENTOIDUN 3 TAAJUKSISEN MITTAUSETEKNIIKAN ANSIOSTA INBODY 70 ANTAA LUOTETTEAVASTI SEURAAVAT TULOKSET:

 

 • Kokonaispaino (kg)
 • Kehon rasvaton massa (kg)
 • Lihasmassa (kg)
 • Rasvakudoksen määrä (kg)
 • Rasvaprosentti (%)
 • Kehon nesteet/vedet (solun sisäiset / solun ulkoiset) (l)
 • Painokontrollitavoite (kg)
 • Lihastasapaino (kädet, jalat ja keskivartalo)
 • Raajojen puolierot
 • Vyötärö-/lantiosuhde (WHR)
 • Segmentaalinen lihasjakauma (kädet, jalat, keskivartalo)
 • Perusaineenvaihdunta (kcal)
 • Kehon painoindeksi (BMI)
 • Kehon solupaino (kg)
 • Viskeraalirasvan taso (normaalialue 1-9)
 • Mittaushistoria (paino, lihasmassa, rasvaprosentti, vesitasapaino)
 • InBody-pisteet.